Backlink là gì?

Backlink là gì ? câu hỏi được các bạn muốn tìm hiểu về SEO đặt ra trên nhiều diễn đàn việt nam

Backlink là gì ? câu hỏi được các bạn muốn tìm hiểu về SEO đặt ra trên nhiều diễn đàn việt nam.Để trả lời cho câu hỏi Backlink là gì ? các bạn hãy hiểu nó theo nghĩa đen trước có nghĩa là liên kết lại.Hoặc nói cách khác Backlink là dạng liên kết từ trang web A sang trang web B và trang web B sẽ liên kết ngược lại trang web A.Nếu các bạn đã từng nghe nói “content is king,link is queen” thì ở đây backlink là vế phải của câu nói đó.


Các dạng Backlink?

Theo như trong hình ảnh mô tả Tai đã upload thì các bạn có thể chia backlink ra làm 7 dạng:

  • Press Releases(thông cáo báo chí)
  • Blog Posts (bài viết từ blog 2.0)
  • Social Bookmarking links (các trang bookmark dạng cộng đồng)
  • Directories(Các trang danh bạ web)
  • Online Articles(các trang cho viết bài viết online)
  • Social Network Profile(Profile từ các trang mạng xã hội)
  • Related Site(các trang cùng chuyên đề với website của bạn)


------------------------------------------
Tin cùng chuyên mục